Marek Nemeth

» Životopis

Vzdělání 
2007                         Západočeská univerzita v Plzni
                                  
fakulta právnická
                                  Doktorský studijní program
                                  katedra občanského práva

2004 - 2007             Karlova Univerzita v Praze
                                  
fakulta sociálních věd
                                  
Magisterský studijní program
                                  
Hlavní specializace: Politologie
                                  
Státní závěrečná zkouška únor 2007
                                  
Diplomová práce na téma: Vliv volebních
                                  systémů na systémy politických stran. 
                                  Srovnání polského, slovenského, německého
                                  a rakouského případu..

2001 -  2006           Západočeská univerzita v Plzni
                                 
fakulta právnická
                                 
Magisterský studijní program
                                 St
udijní obor : Právo a právní věda
                                 
Státní závěrečná zkouška květen
2006
                                 
Diplomová práce na téma: Volební a stranické
                                 
systémy v rozvinutých demokraciích
                                 
(Německo, Rakousko – komparace právních
                                 
úprav)

2001 – 2004           Karlova Univerzita v Praze
                                 
fakulta sociálních věd
                                 
Bakalářský studijní program
                                 
Studijní obor: Politologie a mezinárodní vztahy
                                 
Ukončení: Státní závěrečná zkouška červen
                                 
Obhajoba bakalářské práce
s vyznamenáním
                                  a zvláštní pochvalou za
bakalářskou práci
                                  
Bakalářská práce na téma: Vliv maďarského
                                  
volebního systému na systém politických stran
 
 

1994 – 2001             Gymnasium Altis, Praha 4
                                  
Ukončení: Maturitní zkouška z českého jazyka,
                                   matematiky,  dějepisu, anglického a latinského
                                  
jazyka s vyznamenáním

Zaměstnání
2009                         Advokát, ev. číslo ČAK 12878
2007                         Člen rozkladové komise předsedy Úřadu 
                                 na ochranu osobních údajů
2007 - 2010              Poradce předsedy Senátu PČR
2006 - 2009              Advokátní koncipient v advokátní kanceláři
                                 
Nemeth, Schwarz a partneři
2005 - 2006              Parlamentní institut PS PČR, oddělení
                                 komunikace a vzdělávání
2004 - 2005              Právní oddělení České podnikatelské
                                 pojišťovny, a.s.

Občanské sdružení Mladá občanská platforma
2008 - zakladatel občanského sdružení
2008 - člen senátu občanského sdružení

Ostatní aktivity
2008                            Summer Course on European Constitutional Law
                                    ERA, TRIER, GER
2007                            Kurz právnické angličtiny pořádaný ČAK
2006                            Kurz rétoriky a veřejné promluvy
2006                            Dokument Kupředu levá, kupředu pravá!

2005                            Kurz obchodní angličtiny, Language
                                     centre of Ireland, Dublin, Irsko 
2004 – 2005                Kurz německého trestního práva
                                      zakončený 
prezentací práce na
                                     téma : „ Europische
Strafrecht“ a pobytem
                                     v Chamu a Regensburgu

Jazyky
Anglický jazyk – slovem i písmem, úroveň C1
Německý jazyk – slovem i písmem, úroveň B2
Latinský  jazyk – maturitní zkouška

Zájmy a aktivity
Běžecké závody, cykloturistika, pěší turistika, vodácká turistika, fotbal, hokej, klasický tanec, enoturistika, kynologie, geografie a mapy všeho druhu, historie, politika, dálnice a železnice, hudba.   
každoročně – běžecké závody Velká Kunratická, Prague International Marathon, Silva Nortica Run
každoročně – běžecké závody SKI TOUR
každoročne - NOVA AUTHOR CUP

V Praze, 13. listopadu 2010