Marek Nemeth

» Odkazy

Zde najdete několik užitečných odkazů

Soukromé stránky

Advokátní kancelář Nemeth, Schwarz a partneři- http://www.nemeth-schwarz.cz

Přemysl Sobotka http://www.premyslsobotka.cz

Richard Duřpekt - http://www.durpekt.cz/

Zdeněk Cvejn - http://www.zdenekcvejn.cz

Jaroslav Brož - www.jaroslavbroz.eu

Vzdělávání

FSV UK - http://www.fsv-cuni.cz

FPr ZČU - http://www.plzen.juristic.cz

Goethe Institut - http://www.goethe.de/

British Council -   http://www.britishcouncil.org/

Společnost pro církevní právo - http://spcp.prf.cuni.cz/

Občanský Institut - http://www.obcinst.cz/

Liberální Institut - http://www.libinst.cz

Občanská sdružení

Mladá občanská platforma - http://www.mlop.cz

 Veřejná správa

Obchodní rejstřík – http://www.justice.cz
Úřad na ochranu osobních údajů - www.uoou.cz 
Živnostenský rejstřík - http://www.rzp.cz/
Plátci daně z přidané hodnoty - http://adis.mfcr.cz/
Plátci spotřební daně - http://www.cs.mfcr.cz/
Český statistický úřad - http://www.czso.cz/
Ochranné známky - http://isdvapl.upv.cz/pls/portal30/
Česká advokátní komora – http://www.cak.cz
Seznam daňových poradců - http://www.kdpcr.cz/
Seznam auditorů - http://www.kacr.cz/seznam/auditori.php
Seznam patentových zástupců - http://www.patent-agents.cz/
Seznam soudních tlumočníků -  http://www.kstcr.cz/
PČR Poslanecká sněmovna - http://www.psp.cz
PČR Senát -  http://www.senat.cz
Úřad vlády -  http://www.vlada.cz
Kancelář prezidenta republiky http://www.hrad.cz
Ministerstvo spravedlnosti http://www.justice.cz
Ministerstvo vnitra  http://www.mvcr.cz
Ministerstvo školství http://www.msmt.cz
Ministerstvo zahraničních věcí http://www.mzv.cz
Ústav státu a práva - http://www.ilaw.cas.cz/
Úřad průmyslového vlastnictví http://www.upv.cz
Centrální adresa - Portál veřejné správy http://www.statnisprava.cz/

 Zábava a volný čas
Čertův Mlýn - http://www.certuvmlyn.cz/
Cyklistika - http://www.cyklotoulky.com/
Salón vín - http://www.vinarskecentrum.cz/
Velká Kunratická - http://www.velkakunraticka.cz/
Jizerská padesátka - http://www.jiz50.cz
Běhání - http://www.behej.com