Marek Nemeth

» Akademická činnost

V průběhu akademického roku 2004/2005 jsem působil na katedře ústavního práva právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni jako pomocná vědecká síla s následnou specializací:

- řízení před Evropským soudem pro lidská práva
- právo na spravedlivý proces v judikatuře Evropského soudu pro lidská práva
- právní úprava a postavení politických stran v ústavním pořádku ČR
- právní úprava voleb
- teorie veřejné moci

V průběhu let 2005/2006 jsem působil v Parlamentním institutu Poslanecké sněmovny PČR jako externista s následným odborným zaměřením:

- moc soudní v ČR,
- legislativní proces v ČR,
- soudcovská samospráva ve vybraných evropských zemích,
- imunita poslanců a senátorů v členských státech EU,
- vývoj českého parlamentarimu.

Od září 2007 pokračuji jako interní doktorand na katedře ústavního práva právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni ve studiu v doktorském programu. Předmětem mého studia je právo na spravedlivý proces ve světle judikatury Evropského soudu pro lidská práva. Součástí mého studijního programu je i aktivní zapojení do výuky předmětu Ústavní soudnictví.