Marek Nemeth

»

Další pokračování knížky "O životě a smrti Mladých konzervativců"

vytisknout článek

Vážení přátelé, milí čtenáři,
     

             mnoho z Vás se na mě v posledních dnech netrpělivě obrací s dotazem, kdy budou další pokračování kapitol z mé knížky. Rád bych Vás tímto ujistil, že i po proběhlém Kongresu a jeho výsledcích budu ve svých pamětech pokračovat tam, kde jsem skončil - tj. v roce 2004. Delší časové prodlení bylo způsobeno dvěma důvody. Tím prvním byla příprava Kongresu Mladých konzervativců. Opravdu bylo poměrně náročné se dohodnout tak, aby Mladí konzervativci mohli začít fungovat jako jedna organizace a nebyl to Kongres poslední. I když mají výsledky k vysněnému ideálu stále daleko, přesto snad umožní v následujícím půl roce určité oživení organizace.  Je to aspoň rámcový příslib tolik potřebné změny, o kterou již několik let v organizaci usilujeme. To ale ukáže až následujících šest měsíců zkráceného funkčního období nového vedení. Druhý důvod, proč jsem zatím nepokračoval v psaní dalších kapitol je ryze osobní - dokončuji diplomovou práci, kterou musím v brzkém lednovém termínu odevzdat. Na další pokračování se tak můžete těšit v průběhu druhého lednového týdne. Do té doby Vám přeji úspěšný vstup do nového roku a věřím, že těmto stránkám zachováte (i přes mou prodlevu v publikování kapitol) svou přízeň.

                                                                                                                              Váš

                                                                                                                                            Marek Nemeth